2013. november 27., szerda

mikor a holnap mindig karácsony lesz

egy tehenet szeretnék, hogy tejet adjon neked,
egy patakparton, ahol a kis ház áll,
ahol az ágyon sok puha takaró, hogy ne fázzál,
ahol rád süt a nap délben,
és egy kis asztalt székkel,
ami versek bölcsője, igazi nyers fából,
és ha belépsz, a falak mint ölelő jászol.
és bele sok életet kérek!
ott lennél te, a szomszédokkal,
kik egymásért-társ barátokként élnek,
és a kecskéink együtt legelnének,
mert nincsenek fájó kerítések,
és közösen szedjük a paradicsomot,
meg a gyerekek is együtt játszanak,
a kutyák mind együtt szagolnak lábnyomot.
és szeretnék újra vért a kiszáradt szívekbe!
ha a heg a világ sebén forró csókunk lenne,
büszkén bólogatnánk: újra ember benne!
és karácsonykor nagy, közös fenyőfát,
nem kell kivágni sem, mert csak úgy, az udvaron állt
és minden nap ott van az ajándék alatta:
mi magunk, kit egymásnak a Jók adtak holnapra.

2013. november 19., kedd

fogadj be már


kicsit sem divatos.
nem elegáns,
semmi kortárs.
de tiszta, amint betűknek csak lyuka:
feslett ruháján a sorsnak
lábnyoma még puha.
mai újból-szülött,
kit tegnap öltöztettem,
de hát van így az időkkel,
én majd holnap kezdem,
hiszen ki mondta, hogy kell az emlék,
hogy a jövő el fog jönni,
nem csak ócska kellék:
számolgatni való ígért matéria?
felkelni holnap?
tiszta tragédia,
mikor tucat álmok egy tucat óra után,
felelni a múltért mindig holnapután…
karmoljon már belénk a sorsnak kínzó karma!
lesz az életünknek igazság-jutalma?

fogadj be már világ,
fogadj be már végre…
körbeér a karma
átkozott törvénye,
rajtatok az áldás,
rajtam örök béke.
és legyen vége
végre.

2013. november 18., hétfő

fohászok

Máté Imre Yotengrit című könyvének 3. kötetéből

A nagy imádság

Őserő, ki istenné szellemtestesültél,
istenanyánk, istenapánk kettősségében,
távolra űzvén a rosszat
és képmásodra alkottál bennünket,
segíts hogy méltók lehessünk
megírhatatlan, megfaraghatatlan orcádhoz!
Munkálkodók, teremtők lehessünk,
kik kételkednek, meggyőződnek, egyeztetnek
gondolkodnak, éreznek, szeretnek!
Segíts, hogy balgaságból, meggondolatlanságból
ne károsítsuk szent testedet:
se erdőt, se mezőt, se tengereket!
Segíts, hogy viszálytalan éljünk e földön,
békében emberrel, állattal, fűvel, fával,
segíts hogy olthassuk mértéktartó bőségben
éhünket, szomjunkat, testi, lelki vágyainkat
összekoccanatlan igaz szabadságban!
Segíts, hogy a lelkes élet ellensége
meg ne ronthasson bennünket káros sugallataival,
igazságba burkolt hazugságaival,
mert te vagy a legyőzhetetlen örök életörvény!

Ima az Öreg-istenhez

Tengervégtelen Örök Ég,
kettős istenséggé szineváltozó,
életet teremtő szellem ősünk,
oltalmazz minket az Ős-Ártalom
csábításától, rontásától!
Úgy mérj, úgy ítélj, úgy kímélj,
miképpen mink mérünk, ítélünk,
kímélünk másokat,
meg alattunk földet, fölöttünk eget!
Segíts testünk épülésében,
lelkünk szépülésében,
elménk élesedésében,
hogy hozzád méltók lehessünk
bőségben,
békességben,
szeretetben, szabadságban,
jó szomszédságban!
Mert belőled vagyunk,benned,
Te meg mibennünk!

Ima a Boldogasszonyhoz

Szóval szólítalak, áhítattal hívlak
ég-föld teremtője,
Istenek szülője,
ki szineváltoztál
Boldogasszonyunkká,
erdőket, hogy füllel hallgasd,
mezőket hogy szemmel tarthass,
köpönyeged alá hogy befogadd
oltalmad alá futódat,
gyarló halandódat!

Boldogasszony, égi ősöm,
Téged hívlak örökösön,
mert csak te vagy már a remény,
keserűség sós tengerén!
Égi anyám ne hagyj el,
maradj mindig lelkemmel,
annak sebe hogy beforrjon,
sorsom meg jobbra forduljon!

Ima a Magyarok Istenéhez

Magyarok Istene,
nemzetünk szent őre,
térj meg hozzánk,
maradj velünk,
örülj velünk!
Szelídítsél, békéltess!
Ellenségeink barátainkká,
testvéreinkké legyenek.
Áldó, munkálkodó
kezünkről ösmerjenek ránk,
ne kardunkról.
Ám ha gonosz, ostoba, ádáz
reánk támad,
vagy jogtalanságban
megátalkodik,
hadakozz velünk!
Zúgasd sebes nyilainkat,
suhogtasd véres szablyáinkat, -
rontsd ellenségeink elejét!
Ellenséget kívül,
ellenséget belül.
Sújtsd haragoddal,
gyomlálj ki nemzetünkből
irigykedőt,
áskálódót,
okoskodót,
pártoskodót,
árulkodót,
hazudozót,
szenteskedőt,
bajkeverőt,
zsebre honfiskodót,
hogy hozzád szíthassunk
egyetértésben,
miképpen tőlünk várod:
törvényben törvényesen,
törvénytelen emberségesen,
hozzád mindig hűségesen!

forrás: Magyar Kincsestár